Veebilehe kiiruse testimine GTmetrix abil uuenes

Populaarsel veebilehe kiirusemõõtjal GTmetrix ilmus uus, oluliselt täienenud versioon.
PageSpeed/YSlow on kombineeritud skoori asemel on tööriistaks Google Lighthouse.
Muutunud on ka andmete kuvamine ja selgitamine. Lisandunud on detailsemat infot veebilehe kiirust mõjutavate komponentide osas, lisaks on muudetud kujundust, et info oleks paremi leitav ja arusaadavam.
Detailsem kirjeldus muutustest, küll ingliskeelsena, on saadaval GTmetrixi blogis: https://gtmetrix.com/blog/welcome-to-the-new-gtmetrix-powered-by-lighthouse/

 

kodulehe kiirus

Scroll to Top