https://aurupuhastaja.ee/

Võimalus tellida kodupuhastus, milles kasutatakse vaid puhast kraanivett ja patendeeritud Saksa tehnikat.

Teenus